Ostutingimused

doop internetipoe ostutingimused. Tutvu ostutingimustega enne tellimist!

1.1 E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, toodete ("Toode") pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe doop.ee (“E-pood”) omaniku Digibird OÜ (“Veebipood”), registrikood 12083333, tegevuskoha aadress Pähkli 1, 76901 Tabasalu, vahel.
1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.
1.3 Veebipood võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel doop.ee ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.

2. Hinnad
2.1 E-poe hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (22%).
2.2 Hinnad ei sisalda Toote saatmiskulusid. Saatmiskulud kuvatakse veebipoes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda.
2.3 Veebipood võib igal ajal muuta e-poest nähtavaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel doop.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.
2.4 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.

3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused
3.1 Tellimuse esitamiseks valib Klient veebipoest sobiva Toote ning vajutab Toote lehel nupule ”Lisa ostukorvi”. Vajutades seejärel nupule “Soorita ost” saab ostukorvis olevaid tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel saab valida sobiva kohaletoimetamise viisi ning tutvuda saatmiskuludega.
3.2 Tellimust esitades sisestab Klient oma andmed - nime, e-posti aadressi, ettevõtte nime (kui arve läheb firmale), saatmise aadressi ja telefoni. Korrektselt sisestatud kohaletoimetamise info tagab toote kiire ja probleemideta Kliendini jõudmise.
3.3 Toote eest on võimalik tasuda kas ülekandega (arve alusel) või pangalingiga. Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast.
3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Veebipoe arveldusarvele. Kui 3 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist ei ole raha laekunud, tellimus tühistatakse.

4. Toote kohaletoimetamine
4.1 Veebipood toimetab Toote Kliendini kuller teenusega. Veebipood teavitab Klienti e-posti teel, kui toode on teele pandud.
4.2 Toode toimetatakse Teie poolt märgitud aadressile 2-5 tööpäeva jooksul peale tellimuse tasumist. Meie ladu asub Saksamaal ja kogu kaup tuleb sealt, kohapeal Eestis ladu ei ole.
4.3 Kui tellimuse summa on 100 EUR'i või rohkem, on transport üle Eesti tasuta! Kõigile alla 100 EUR ostudele lisandub transpordi kulu 5 EUR.
4.4 Veebipood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.

5. Toote tagastamine
5.1 Kui Klient ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul Toode tagasi saata, teavitades tagastamise soovist Veebipoodi e-posti aadressil doop@doop.ee.
5.2 Tagastatav Toode peab olema avamata originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Kliendini jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid Tooteid Veebipood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.
5.3 Juhul kui Klient saadab Toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab Veebipood Kliendile toote maksumuse (saatmiskulud jäävad kliendi kanda). Tagastamisel makstakse raha tagasi hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast toote meieni jõudmist.

6. Isikuandmete kasutamine ja kaitse
6.1 Klient annab Veebipoele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud isikuandmeid töötleme lepingu täitmiseks, seadustest tulenevate kohustuse täitmiseks, õigustatud huvist lähtuvalt või Kliendi nõusoleku alusel.
6.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – kliendi nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed.  
6.3 Kliendil on isikuandmete töötlemisega seoses järgmised õigused:
6.3.1 saada teavet Kliendi osas kogutud isikuandmete kohta;
6.3.2 tutvuta Kliendi kohta kogutud isikuandmetega;
6.3.3 nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
6.3.4 taotleda isikuandmete kustutamist või piiramist. Isikuandmed saab kustutada, üksnes juhul kui puudub seadusest tulenev alus isikuandmete töötlemisega jätkamiseks;
6.3.5 nõuda isikuandmete ülekandmist. Kliendil on õigus nõuda isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale;
6.3.6 esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta;
6.3.7 võtta tagasi nõusolek, kui isikuandmete töötlemise aluseks oli Kliendi nõusolek;
6.3.8 pöörduda kaebusega Veebipoe poole e-maili aadressil: doop@doop.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on tema õigusi rikutud.
6.4 Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele: Veebipood edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, mis on kooskõlas punktis 6.1 toodud eesmärkide saavutamisega, muu hulgas:
6.4.1 volitatud töötlejatele (kulleriteenus, maksete teostamiseks Montonio Finance OÜ-le, arvete koostamine ja väljastamine, võlanõuete loovutamine).
6.4.2. riigiasutustele kui selline kohustus tuleneb Veebipoele seadusest või muudest õigusaktidest.
6.4.3 Kliendi avalduse alusel tema poolt nimetatud volitatud isikule või teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õiguse teostamine).
6.5 Veebipood võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil. Kliendil on igal ajal õigus vastav nõusolek tagasi võtta.
6.6 Veebipoed tagab, et Kliendi poolt Veebipoele avaldatud isikuandmed säiliksid konfidentsiaalsena ning rakendab selleks isikuandmete kaitsel asjakohaseid turvameetmeid.
6.7 Veebipood säilitab Kliendi isikuandmeid perioodil, mis on vajalik lepingu eesmärkide saavutamiseks või seni kaua, kuni seadusega pandud kohustuste täitmine seda ette näeb.
6.8 Kõik isikuandmetega seotud päringud Veebipoele palume saata doop@doop.ee. Päringutele vastame 7 tööpäeva jooksul.

7. Vastutus ja vääramatu jõud
7.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.
7.2 Veebipoe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.
7.3 Lingid, mis viivad veebipoest teistele veebilehekülgedele ei ole Veebipoe kontrolli all ning Veebipood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.

8. Kohaldatav õigus
8.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
8.2 Kõik vaidlused Kliendi ja Veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on tarbijast Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.


9. Müüja õigused
Müüjal on õigus tellimusest taganeda, kui müüja vastava kauba varud on ammendunud. Sellisel juhul makstakse ostjale raha tagasi.
Kõik pildid on illustratiivse tähendusega. Hinnad, tekstid ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta.